Dom zdravlja Duga Resa (Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa) objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  1. Sveučilišni prvostupnik ekonomije ili stručni prvostupnik ekonomije – jedan izvršitelj

Cjeloviti tekst natječaja preuzmite OVDJE.