Zapisnik sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa

Broj: 02-544/10/2020

Duga Resa, 15. siječnja 2021.

Z A P I S N I K

            sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2 Start, benzin, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.godine.

            Početna cijena je 21.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje objavljeno za dan 15. siječnja 2021. godine u 14 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, je provedeno te su se javila 2 kandidata.

            Navedeni automobil je prodan L.Č. za cijenu od 24.600,00kn s uključenim PDV-om.

POVJERENSTVO:

  1. Vladimir Pogačić 
  1. Ana Duduković
  1. Viktoria Zlatarić

Novo javno nadmetanje

JAVNO NADMETANJE

            Za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1.2, benzin, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 60 336.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2021.godine.

Početna cijena je 21.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se 15. siječnja 2021. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne pola sata prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 2.100,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

 

Z A P I S N I K

            sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2 Start, benzin, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.godine.

Početna cijena je 23.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje objavljeno za dan 29. prosinca 2020. godine u 14 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, nije provedeno zbog nezainteresiranosti potencijalnih kandidata.

Povjerenstvo je konstatiralo da će u idućem javnom nadmetanju početna cijena auta biti 21.000,00kn sa uključenim PDV-om.

 

POVJERENSTVO:

  1. Vladimir Pogačić
  2. Ana Duduković
    3.Viktoria Zlatarić