Skip to content

DENTALNA MEDICINA

Teodora Burić

Tel: 047/844-723
Radno vrijeme: 7,00 – 14,30 sati
Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu.


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ZUBOTEHNIČKI

LABORATORIJ U 2023. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

 

SIJEČANJ 2023.GODINE                                                         SRPANJ 2023.GODINE

14.01.2023.                                                                                    08.07.2023.

VELJAČA 2023.GODINE                                                          KOLOVOZ 2023.GODINE

11.02.2023.                                                                                     12.08.2023.

OŽUJAK 2023.GODINE                                                             RUJAN 2023.GODINE

11.03.2023.                                                                                     09.09.2023.

TRAVANJ 2023.GODINE                                                          LISTOPAD 2023.GODINE

08.04.2023.                                                                                      07.10.2023.

SVIBANJ 2023.GODINE                                                            STUDENI 2023.GODINA

13.05.2023.                                                                                     11.11.2023.

LIPANJ 2023.GODINE                                                               PROSINAC 2023.GODINE

10.06.2023.                                                                                     09.12.2023.

Anamarija Mlinarić Lišnjić, dr. med. dent.
Božica Polović, medicinska sestra

Tel: 047/844-197

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 14,30 sati
parni datumi od 13,30 – 21,00 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Matea Mateša, dr.med.dent.

Ana Babić, medicinska sestra

Tel: 047/844-197

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,30 – 21,00 sati
parni datumi od 7,00 – 14,30 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Marijana Malović, dr. med. dent.
Gordana Brcković, medicinska sestra

Tel: 047/844-722

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,30 – 21,00 sati
parni datumi od 7,00 – 14,30 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Margareta Samovojska, dr.med.dent

Valentina Šegota, medicinska sestra,

Tel: 047/844-722

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 14,30 sati
parni datumi od 13,30 – 21,00 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Viktoria Migalić, dr.med.dent.

Josipa Trbuščić, medicinska sestra

Tel: 047/844-721

Radno vrijeme:

parni datumi od 7,00 – 14,30 sati

neparni datumi od 13,00 – 20,30 sati


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Gordana Grobenski, medicinska sestra

Tel: 047/804-127

Tel: 047/804-127 – Ordinacija Netretić
Tel: 047/847-070 – Ordinacija Barilović
Tel: 047/857-028 – Ordinacija Bosiljevo

Radno vrijeme:
ponedjeljak u Bosiljevu od 8,30 – 13,30 sati, u Netretiću od 14,00 – 19,00 sati
utorak u Bariloviću od 12,30 – 20,00 sati
srijeda u Netretiću od 7,00 – 14,30 sati
četvrtak u Bosiljevu od 12,30 – 20,00 sati

petak u Bariloviću od 7,00 – 14,30 sati


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Ema Marinič, dr.med. dent.
Mateja Marčac Halar, medicinska sestra

Tel: 047/861-309

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 – 14,30 sati
utorak i četvrtak od 13,00 – 20,30 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU

DENTALNE MEDICINE U GENERALSKOM STOLU U  2023. GODINI

( RADNO VRIJEME  07,00 – 17,00 SATI )

SIJEČANJ 2023.GODINE                                                 SRPANJ 2023.GODINE

14.01.2023.                                                                            08.07.2023.

VELJAČA 2023.GODINE                                                 KOLOVOZ 2023.GODINE

11.02.2023.                                                                            12.08.2023.

OŽUJAK 2023.GODINE                                                   RUJAN 2023.GODINE

11.03.2023.                                                                            09.09.2023.

TRAVANJ 2023.GODINE                                                  LISTOPAD 2023.GODINE

08.04.2023.                                                                            07.10.2023.

SVIBANJ 2023.GODINE                                                   STUDENI 2023.GODINA

13.05.2023.                                                                            11.11.2023.

LIPANJ 2023.GODINE                                                      PROSINAC 2023.GODINE

10.06.2023.                                                                            09.12.2023.

Skip to content