Natječaji

Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE BOSILJEVO   Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo broj: 01-359/02/2021 od 30.06.2021.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/21-03/171, UR.BR.: 534-03-1-1/6-21-04 Dom zdravlja Duga

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja za vozača u sanitetskom prijevozu i Zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu :

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na: doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine     Bosiljevo – 1 izvršitelj Uvjeti: VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su

Natječaj za primitak u radni odnos

vozač u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj Uvjeti su: SSS cestovnog prometa (vozač cestovnih motornih vozila/VKV /KV vozač) Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci Položen vozački ispit „B “ kategorije Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora Ugovor o radu sklapa se na određeno

Obavijest o rezultaima natječaja

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa u Narodnim novinama, pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici. Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog roka i odlukom Upravnog vijeća za ravnatelja

Natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa broj 01-158/06/2021,članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine br. 100/18 i 125/19) i članka  20. i 22. Statuta Doma zdravlja Duga Resa ( Glasnik Karlovačke županije 34/19), raspisuje se     NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa