Natječaji

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata….

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR  KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU I MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA  U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA   Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja zdravstvenih radnika na određeno i neodređeno vrijeme u sanitetskom prijevozu u Duga Resi broj: 01-450/07/2021 od 30. kolovoza

Javni natječaj za davanje u Zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe

Na osnovi članka 18. Statuta Doma zdravlja Duga Resa (Glasnik Karlovačke županije br. 34/19), članka 106. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ broj: 100/18), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa o zakupu poslovnog prostora za

NATJEČAJ za primitak u radni odnos zdravstvenih djelatnika u sanitetskom prijevozu i medicinske sestre/tehničara u ordinaciji dentalne medicine

Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 2 izvršitelja Uvjeti su: Srednja stručna sprema , škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja, Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog), Licenca/odobrenje za rad, Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, Položen

Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE BOSILJEVO   Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo broj: 01-359/02/2021 od 30.06.2021.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/21-03/171, UR.BR.: 534-03-1-1/6-21-04 Dom zdravlja Duga

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja za vozača u sanitetskom prijevozu i Zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu :

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine

NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na: doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine     Bosiljevo – 1 izvršitelj Uvjeti: VSS doktor opće medicine ili specijalist obiteljske medicine Položen stručni ispit ( izuzev kandidata koji su