Godišnji odmori ordinacija opće medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacija opće medicine u koncesiji:

Dragica Bratović, dr.med. – 03.07. – 21.07

                                               – 21.08. – 25.08.

zamjena Valentina Kršić, dr.med. (Višnja Stipić, dr.med.), radi u smjeni Dragice Bratović, dr.med. – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 13:00 – 19:00 (19:30- 20:30 kućne posjete)

Valentina Kršić, dr.med. (Višnja Stipić, dr.med.) – 24.07. – 11.08 .

                                                                                      – 21.08. – 25.08.

zamjena Dragica Bratović, dr.med. radi u svojoj smjeni,

– parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 13:00 – 19:0 (19:30- 20:30 kućne posjete)

Drenka Prolić Alanović, dr.med. – 10.07. – 21.07.

                                                          – 10.08. – 25.08.

zamjena Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med., ( radi u smjeni Drenke Prolić Alanović, dr.med.spec.obit.med.), – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med. – 28.08. – 15.09.

zamjena Drenka Prolić Alanović, dr.med.( radi u smjeni Nade Grahović, dr.med. spec. obit. med.), – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. – 24.07. – 11.08.

                                                                    – 28.08. – 08.09.

– zamjena Danijela Bradarić, dr.med. (Renata Vranić, dr.med.), ( radi u smjeni Damira Šnidarića, dr.med.spec.obit.med.),

– parni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

Danijela Bradarić , dr.med.(Renata Vranić, dr.med.) – 03.07. – 21.07.

                                                                                           – 14.08. – 25.08.

zamjena Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. , ( radi u smjeni Danijele Bradarić, dr.med.) – parni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med. 19.06.-07.07.

                                                                               – 24.07. – 04.08.

                                                                               – 28.08. – 08.09.

– zamjena Jasminka Hoteit,dr.med.spec.šk.med., radi u smjeni Jasminke Hoteit, dr.med.spec.obit.med – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

– neparni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

Jasminka Hoteit, dr.med.spec.šk.med., – 14.06.-16.06.

                                                                    – 10.07. – 21.07.

                                                                    – 07.08. – 25.08.

– zamjena Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.me., radi u smjeni Jasminke Hoteit, dr.med.spec.obit.med – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

– neparni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

Dinko Raffanelli, dr.med. – 28.08. – 15.09.

– zamjena ordinacija Bosiljevo,

– radi: PONEDJELJAK: 12:30-15:30 Ordinacija OM Bosiljevo

16:00-19:00 Ordinacija OM Barilović(19:00-20:00 kućne posjete)

UTORAK: 07:00-13:30 Ordinacija OM Bosiljevo(13:30-14:30 kućne posjete)

SRIJEDA: 07:00-13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

ČETVRTAK: 12:30-19:00 Ordinacija OM Bosiljevo (19:00-20:00 kućne posjete)

PETAK: 07:00 – 13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

Zdenka Barišić Marčac, dr.med.spec.obit.med. –17.07.- 31.07.

                                                                                  – 14.08. –25.08.

zamjena Zvjezdana Nikolić, dr.med.

-radi:PONEDJELJAK: 13:00-16:00 Ordinacija OM Netretić

17:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

UTORAK: 07:00-13:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

SRIJEDA: 13:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

ČETVRTAK: 07:00-13:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

PETAK: 07:00 – 13:30 Ordinacija OM Generalski Stol(13:30-14:30 kućne posjete

Godišnji odmor pedijatrijske ordinacije dr.med.spec.ped. Barbare Golubić Božić :

Barbara Golubić Božić, dr.med.spec.ped.

-31.07.- 04.08.2023. zamjena dr.Jasminka Hoteit, dr.med.spec.šk.med.

– parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

– neparni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

– zamjena 14.08.-18.08.2023. zamjena Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

– parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

– 21.08.-25.08.2023.zamjena Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

– parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

– neparni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

PRIJE ODLASKA LIJEČNIKU NAJAVITI DOLAZAK TELEFONSKI

Godišnji odmori ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacija dentalne medicine u koncesiji:

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent – 23.06. – 30.06.

                                                                        -24.07. – 14.08.

– zamjena dr.Margareta Samovojska, dr.med.dent., radi u smjeni Anamarie Mlinarić Lišnjić i to : parne datume -13:30 – 21:00

– neparne datume – 07:00 – 14:30

Margareta Samovojska, dr.med.dent. – 03.07. – 21.07.

zamjena Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent., radi u smjeni dr. Margareta Samovojska, dr.med.dent. i to:

parne datume -13:30 – 21:00

– neparne datume – 07:00 – 14:30

Marijana Malović, dr.med.dent. – 23.06. – 30.06.

                                                          – 07.08. – 25.08.

– od23.06.-30.06. i 07.08.-18.08.– zamjena Viktoria Migalić, dr.med.dent. radi u smjeni dr. Marijane Malović i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00

– od 21.08. – 25.08. –zamjena Matea Mateša, dr.med.dent.(Tin Mikuš, dr.med.dent.) radi u smjeni dr. Marijane Malović i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00

Viktoria Migalić, dr.med.dent. – 17.07. – 21.07.

                                                      – 21.08. – 01.09.

– od 17.07.- 21.07. – zamjena Marijana Malović, dr.med.dent. radi u smjeni dr. Viktorie Migalić i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00

21.08.-01.09. – zamjena Matea Mateša, dr.med.dent.(Tin Mikuš, dr.med.dent.) radi u smjeni dr. Viktorie Migalić i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00

Matea Mateša, dr.med.dent. (Tin Mikuš, dr.med.dent.) – 31.07. – 18.08.

– zamjena 31.07.-04.08.- dr. Marijana Malović, . radi u smjeni dr. Matee Mateše i to:

parni datumi – 07:00 – 14:30

neparni datumi – 13:30 – 21:00

– zamjena – 07.08.-18.08. – dr. Viktoria Migalić, . radi u smjeni dr. Matee Mateše i to:

parni datumi – 07:00 – 14:30

neparni datumi – 13:30 – 21:00

Ema Marinič, dr.med.dent. -19.06. – 23.06

                                                – 07.08.-25.08.

zamjena 19.06.- 23.06. – dr.Margareta Samovojska,dr.med.dent. radi:

parne datume -13:30 – 21:00

neparne datume – 07:00 – 14:30

– zamjena 07.08.-14.08. . – dr.Margareta Samovojska,dr.med.dent. radi:

parne datume -13:30 – 21:00

zamjena 16.08.- 25.08. – Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

parne datume -13:30 – 21:00

neparne datume – 07:00 – 14:30

Aleksandra Miletić, dr.med.dent – 17.07.-28.07.

                                                           – 21.08.-25.08.

– od 17.07. – 28.07. – zamjena Matea Mateša, dr.med.dent. (Tin Mikuš, dr.med.dent) radi u smjeni dr. Marijane Malović i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00

– od 21.08.-25.08. zamjena Matea Mateša, dr.med.dent. (Tin Mikuš, dr.med.dent.) radi u smjeni dr. Marijane Malović i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00

Godišnji odmor ordinacije za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Duga Resa u koncesiji:

Miroslav Furdek, dr.med.spec.gin. i opst. – 10.07. – 21.07.2023.

-zamjena Specijalistička ordinacija dr. Vesna Kljajo, dr.med.spec.gin. i opst.

br.tel.: 047/411-274