O NAMA

Dom zdravlja Duga Resa kao samostalna ustanova djeluje od kolovoza 1994. godine. Nastao je razdiobom nekadašnjeg Medicinskog centra Duga Resa na dvije zasebne institucije – Dom zdravlja Duga Resa i Specijalnu bolnicu Gerijatrija Duga Resa.

U okviru svoje registrirane djelatnosti dom zdravlja obavlja djelatnosti opće medicine, dentalne medicine, ginekologije, pedijatrije, patronaže, sanitetskog prijevoza te hitne medicine kroz dežurnu ambulantu, dok djelatnost hitne medicine od 1. prosinca 2011. prelazi u nadležnost Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. U okviru doma zdravlja, osim zaposlenika doma zdravlja, rade i ordinacije u koncesiji.

Dom zdravlja Duga Resa pokriva područje grada Duga Resa te općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.