DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Broj:02-181/01/2017

 

O b a v i j e s t  

 o  

godišnjem odmoru

Godišnji odmori ordinacija opće medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacije opće medicine u koncesiji:

Gabriel Nicusor Uichita, dr.med.spec.obit.med. – 26.06. – 30.06.

 – 03.07. – 07.07.

 – 31.07. – 18.08.

zamijena Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med., radi u smjeni Branke Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med., – parni datumi – 13:00 – 19:30

 – neparni datumi  – 07:00 – 13:30


Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med. – 10.07 – 28.07.

– 21.08. – 01.09.

zamijena Gabriel Nicusor Uichita, dr.med.spec.obit.med., radi u smjeni Branke Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med., – parni datumi – 13:00 – 19:30

             – neparni datumi – 07:00 – 13:30


Nina Štimac, dr.med. – 31.07. – 14.08.

zamijena Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med., ( radi u istoj smjeni kao Nina Štimac, dr.med.),  – parni datumi – 07:00 – 13:30

    – neparni datumi – 13:00 – 19:30


Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med. – 28.08. – 15.09.

zamijena Nina Štimac, dr.med.( radi u istoj smjeni kao Nada Grahović, dr.med. spec. obit. med.), – parni datumi – 07:00 – 13:30

– neparni datumi – 13:00 – 19:30


Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. – 24.07. – 11.08.

        – 28.08. – 08.09.

– zamijena Marko Radočaj, dr.med.spec.obit.med, ( radi u istoj smjeni kao Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.), – parni datumi – 13:00 – 19:30

      – neparni datumi – 07:00 – 13:30


Marko Radočaj, dr.med.spec.obit.med. –  03.07. – 21.07.

        –  14.08. – 25.08.

zamijena Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. , ( radi u istoj smjeni kao Marko Radočaj, dr.med.spec.obit.med.) – parni datumi – 13:00 – 19:30

  – neparni datumi – 07:00 – 13:30


 

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med. 23.06. – 30.06.

– 03.07. – 14.07.

– 07.08. – 18.08.

– zamijena Jasminka Hoteit,dr.med.spec.šk.med., radi u smjeni Jasminke Hoteit, dr. med. spec. šk. med.- parni datumi – 07:00 -13:30

           – neparni datumi – 13:00 -19:30


 

Jasminka Hoteit, dr.med.spec.šk.med., – 17.07. – 04.08.

– 21.08. – 01.09.

– zamijena Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med., radi u smjeni Jasminke Hoteit, dr.med.spec.šk.med.  – parni datumi – 07:00 – 13:30

– neparni datumi – 13:00 – 19:30


 

Barbara Golubić Božić, dr.med.spec.ped. –  12.06. – 30.06.

– 31.07. – 18.08.

– zamijena Ružica Boljar, dr.med.spec.pedijatar.


Dinko Raffanelli, dr.med. – 12.06. – 26.06.  

– zamijena Miroslav Samovojska, dr.med.,

– radi: PONEDJELJAK: Ordinacija OM Barilović – 11:00 – 13:30     

          SRIJEDA: Ordinacija OM Barilović – 07:00 – 13:30 ( 08:00 – 12:00 Perjasica)

          PETAK: Ordinacija OM Barilović – 07:00 – 13:30


Zvjezdana Nikolić. dr.med. – 03.07. – 14.07.

– 14.08. – 31.08.

– zamijena Zdenka Barišić Marčac, dr.med., radi u smjeni Zvjezdane Nikolić,dr.med.:

– Ponedjeljak – 13:00 – 19:30- Netretić

– Utorak  – 07:00 – 12:30 – Netretić 

– Srijeda – 13:00 -19:30 – Netretić

– Četvrtak – 07:00 – 12:30 – Netretić      

– Petak – 07:00 – 10:00 – Netretić


Zdenka Barišić Marčac, dr.med. – 17.7. – 31.7.

zamijena Zvjezdana Nikolić, dr.med., radi u smjeni Zdenke Barišić Marčac, dr.med.,:

– Ponedjeljak – 07:00 – 12:30 – Generalski stol

– Utorak -13:00 – 19:30 – Generalski stol

– Srijeda – 07:00 – 12:30 – Generalski stol

– Četvrtak – 13:00 – 19:30 – Generalski stol

– Petak – 10:30-13:00 – Generalski stol


Godišnji odmori ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacije dentalne medicine u koncesiji:

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. – 16.06.

– 02.08. – 18.8.

– zamijena  – 16.06. – Nada Grman radi: – parne datume -13:30 – 21:00

     – neparne datume – 07:00 – 14:30

      – 02.08. – 11.08. Nada Grman radi: – parne datume -13:30 – 21:00

    – neparne datume – 07:00 – 14:30

     – 14.08. – 18.08. Branka Marochini, dr.med.dent.: – parne datume -13:30 – 21:00

   – neparne datume – 07:00 – 14:30


Marijana Malović, dr.med.dent. – 19.06. – 23.06.

        – 07.08. – 30.08.

zamijena – 19.06. – 23.06.- Maja Malnar, dr.med.dent.,- parni datumi – 07:00 – 14:30

       – neparni datumi – 13:30 – 21:00

      – 07.08. – 15.08. –  Maja Malnar, dr.med.dent.,- parni datumi – 07:00 – 14:30

           – neparni datumi – 13:30 – 21:00

      – 16.08. – 30.08. –  Jelka Jurjević, dr.med.dent.,- parni datumi – 07:00 – 14:30

           – neparni datumi – 13:30 – 21:00


Maja Malnar, dr.med.dent – 16.06.

– 10.07. – 28.07.

zamijena – 16.06. i 10.07. – 28.07. -Marijana Malović, dr.med.dent.

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00


Jelka Jurjević, dr.med.dent. –  23.06.

  – 17.07. – 14.08.

– zamijena – 23.06. – Maja Malnar, dr.med.dent.,- parni datumi – 07:00 – 14:30

       – neparni datumi – 13:30 – 21:00

      – 17.07. – 14.08. – Marijana Malović – parni datumi – 07:00 – 14:30

       – neparni datumi -13:30 – 21:00


Nada Grman, dr.med.dent.- 19.06. – 30.06.

– 14.08. – 01.09.

– zamijena – 19.06.-30.06. A. Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. – parne datume -13:30 – 21:00

         – neparne datume – 07:00 – 14:30

      – 14.08. – 01.09. Branka Marochini, dr.med.dent.: – parne datume -13:30 – 21:00

   – neparne datume – 07:00 – 14:30


Branka Marochini – 12.06. – 07.07.

– zamijena – 12.06.-16.06. Nada Grman, dr.med.dent. – parne datume -13:30 – 21:00

           – neparne datume – 07:00 – 14:30

     – 19.06. – 30.06. A. Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. – parne datume -13:30 – 21:00

           – neparne datume – 07:00 – 14:30

     – 03.07. – 07.07. Nada Grman, dr.med.dent. – parne datume -13:30 – 21:00

              – neparne datume – 07:00 – 14:30


Ivan Pavušek, dr.med.dent. – 12.06. – 23.06.

– 24.07. – 11.08.

zamijena – 12.06. – 16.06. Marijana Malović – parni datumi – 07:00 – 14:30

   – neparni datumi – 13:30 – 21:00

     – 19.06. – 23.06. Maja Malnar – parni datumi – 07:00 – 14:30

        – neparni datumi – 13:30 – 21:00

     – 24.07. – 28.07. A. Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. – parne datume -13:30 – 21:00

             – neparne datume – 07:00 – 14:30            – 31.7. – 11.08. Nada Grman, dr.med.dent. – parne datume -13:30 – 21:00

             – neparne datume – 07:00 – 14:30


Ema Marinič, dr.med.dent. – 16.06. – 23.06.

– 31.07. – 25.08.

zamijena – 16.06.- Marijana Malović – parni datumi – 07:00 – 14:30

   – neparni datumi – 13:30 – 21:00

      – 19. – 23.06. – Maja Malnar, dr.med.dent. – parni datumi – 07:00 – 14:30

      – neparni datumi – 13:30 – 21:00

     – 31.07.-12.08. – Branka Marochini, dr.med.dent.: – parne datume -13:30 – 21:00

   – neparne datume – 07:00 – 14:30

     – 14.08. – 19.08. – Maja Malnar, dr.med.dent. – parni datumi – 07:00 – 14:30

        – neparni datumi – 13:30 – 21:00

     – 21.08. – 25.08. – Jelka Jurjević, dr.med.dent.,- parni datumi – 07:00 – 14:30

           – neparni datumi – 13:30 – 21:00


GINEKOLOGIJA

Miroslav Furdek, dr.med.spec.ginekolog – 16. – 23.06.2017.

– zamijena dr. Vesna Kljajo


Miroslav Furdek, dr.med.spec.ginekolog – 17. – 21.07.2017.

– zamijena dr. Berislav Kekić