OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE DUGA RESA

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa broj: 01-615/03/2017 od 18.12.2017.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/722, UR.BR.: 534-03-1-1/2-18-02 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  doktora opće medicine , u ordinaciji opće medicine Duga Resa  – 1 izvršitelj.

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za navedeno radno mjesto izabrana Danijela Matijaš.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Obavijest pogledajte OVDJE.