OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKE SESTRE/DENTALNOG ASISTENTA

 U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE GENERALSKI STOL

         Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/dentalnog asistenta na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Generalski Stol broj: 01-72/09/2018 od 30.01.2018.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/173, UR.BR.: 534-03-1-1/2-18-02 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  medicinske sestre/dentalnog asistenta na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Generalski Stol  – 1 izvršitelj.

            Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za navedeno radno mjesto izabrana Mateja Marčac Halar.

            Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

                                                                                               DOM ZDRAVLJA DUGA RESA