OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU I MEDICINSKE

SESTRE/TEHNIČARA

 U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE DUGA RESA

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja zdravstvenih radnika na određeno i neodređeno vrijeme u sanitetskom prijevozu u Duga Resi broj: 01-450/07/2021 od 30. kolovoza 2021.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva o zapošljavanju KLASA: 100-01/21-03/171, UR.BR. 534-03-1-1/6-21-06 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj u Narodnim novinama br.: 108/21 i na internetskoj stranici Doma zdravlja, za prijam u radni odnos zdravstvenih radnika u sanitetskom prijevozu, te izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je natječaj poništen.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine u Duga Resi broj: 01-477/02/2021 od 28. rujna 2021.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva o zapošljavanju KLASA: 100-01/21-03/171, UR.BR. 534-03-1-1/6-21-08, Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj u Narodnim novinama br.: 108/21 i na internetskoj stranici Doma zdravlja, za prijam u radni odnos medicinske sestre/tehničara u ordinaciji dentalne medicine u Duga Resi, na određeno vrijeme sa mogućnošću zapošljavanja na neodređeno nakon primitka suglasnosti Ministarstva zdravstva, te izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka na navedeno radno mjesto izabrana J. T.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.