OBAVIJEST KANDIDATIMA O MJESTU I VREMENU TESTIRANJA I INTERVJUA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE KNJIGOVODSTVENI REFERENT – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje knjigovodstvenog referenta – financijskog knjigovođe provelo je provjeru pravodobnih i potpunih prijava na objavljeni natječaj na web stranici Doma zdravlja Duga Resa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta kandidata po objavljenom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te su podnijeli pravodobne i potpune prijave sukladno objavljenom natječaju mogu pristupiti pismenom i usmenom testiranju, a oni su:

 1. Anamarija Trgovčić
 2. Andreja Kušan
 3. Jadranka Bijelić
 4. Kristina Karaga
 5. Natalija Špoljarić

Navedeno testiranje održat će se 03.01.2023.godine (utorak) u 10,00 sati u zgradi Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, polukat – soba ravnatelja.

Obaviještavaju se kandidati da su na testiranje dužni pristupiti s osobnom iskaznicom ili drugom važećom identifikacijskom ispravom, a u slučaju da isti ne mogu potvrditi svoj identitet neće moći pristupiti testiranju.

Kandidat koji pristupi testiranju nakon navedenog termina utvrđenog u ovoj obavijesti neće moći pristupiti testiranju, a kandidati koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na natječaj te se više ne smatraju kandidatom u postupku.

Područje testiranja obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
 2. Zakon o proračunu (NN broj: 144/2021)
 3. Zakon o porezu na dohodak (NN broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)
 4. Pravilnik o porezu na dohodak (NN broj: 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21, 102/22, 112/22)
 5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN broj: 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22)
 6. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN broj: 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 01/19, 01/20, 01/21, 73/21, 41/22, 133/22)
 7. Kolektivni Ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN br: 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20)
 8. Temeljni Kolektivni Ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br:56/22, 127/22)

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

Melita Trgovčić, v.r.
Ljiljana Pogačić, v.r.
Ana Duduković, v.r.