RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

OPĆE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2022. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

SVIBANJ 2022.GODINE

 

 07.05.2022. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

                    Danijela Bradarić, dr.med.(zamjena Ela Radovanović, dr.med.

 14.05.2022. Valentina Kršić,dr.med.

                    Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

 21.05.2022. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

                    Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

 28.05.2022. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

                    Dragica Bratović, dr.med.

LIPANJ 2022.GODINE

 04.06.2022. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

                    Danijela Bradarić, dr.med.(zamjena Ela Radovanović, dr.med.)

 11.06.2022. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

                    Valentina Kršić, dr.med.

 18.06.2022. Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

                    Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med

25.06. 2022. Dragica Bratović, dr.med.

                    Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.