RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

OPĆE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2023. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

VELJAČA 2023.GODINE

04.02.2023. Danijela Bradarić, dr.med. (zamjena)

11.02.2023. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

                     Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

18.02.2023. Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

                     Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

25.02.2023. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

                      Dragica Bratović, dr.med.

OŽUJAK 2023.GODINE

04.03.2023. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

11.03.2023. Danijela Bradarić, dr.med.(zamjena)

                      Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

18.03.2023. Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

                      Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

25.03.2023. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

                     Dragica Bratović, dr.med.