RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

OPĆE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2022. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

PROSINAC 2023. GODINE

 

02.12.2023. Danijela Bradarić, dr.med.(Renata Vranić, dr.med.)

                      Drenka Prolić Alanović, dr.med.

09.12.2023. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

                     Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

16.12.2023. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

23.12.2023. Valentina Kršić dr.med.(zamjena Višnja Stipić, dr.med.)

30.12.2023. Dragica Bratović, dr.med.

                      Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.