RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE
OPĆE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2021. GODINI
( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

 

OŽUJAK 2021.GODINE

06.03.2021. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić, dr.med.

13.03.2021. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

20.03.2021. Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

27.03.2021. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

Dragica Bratović, dr.med

 

TRAVANJ 2021.GODINE

03.04.2021. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić,dr.med.

10.04.2021. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

17.04.2021. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

24.04.2021. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

Dragica Bratović, dr.med

SVIBANJ 2021.GODINE

 

08.05.2021. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić,dr.med.

15.05.2021. Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

22.05.2021. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

29.05.2021. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

Dragica Bratović, dr.med.

 

LIPANJ 2021.GODINE

05.06.2021. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić, dr.med.

12.06.2021. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

19.06.2021. Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med

26.06. 2021. Dragica Bratović, dr.med.

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.