RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

OPĆE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2020. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

LISTOPAD 2020. GODINE

03.10.2020.  Valentina Kršić, dr.med.

10.10.2020.  Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Drenka Prolić Alanović, dr.med.

17.10.2020.  Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

24.10.2020.  Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

31.10.2020.  Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

Dragica Bratović, dr.med.

STUDENI 2020. GODINE

07.11.2020.  Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić, dr.med.

14.11.2020.  Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

21.11.2020.  Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

28.11.2020.  Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

Dragica Bratović, dr.med.


PROSINAC 2020. GODINE

05.12.2020.  Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić, dr.med.

Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

12.12.2020.  Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

19.12.2020.  Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

Dragica Bratović, dr.med.