RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

OPĆE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2021. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

LISTOPAD 2021. GODINE

02.10.2021. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić, dr.med.

09.10.2021. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med.

16.10.2021. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

23.10.2021. Dragica Bratović, dr.med.

30.10.2021. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

STUDENI 2021. GODINE

06.11.2021. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić, dr.med.

13.11.2021. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med.

20.11.2021. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

27.11.2021. Dragica Bratović, dr.med.

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

PROSINAC 2021. GODINE

04.12.2021. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić, dr.med.

Dragica Bratović, dr.med.

11.12.2021. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med.

18.12.2021. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

 Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.