RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

OPĆE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2022. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

RUJAN 2022. GODINE

 

03.09.2022. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

                     Danijela Bradarić, dr.med.(Ela Radovanović, dr.med.)

 

10.09.2022. Valentina Kršić, dr.med.

                     Jasminka Hoteit, dr.med.spec.šk.med.

 

17.09.2022. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

                     Dragica Bratović, dr.med.

 

24.09.2022. Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

                     Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.