RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE
OPĆE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2021. GODINI
( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

 

SIJEČANJ 2021.GODINE

02.01.2021. Valentina Kršić, dr.med.

Drenka Prolić Alanović, dr.med.

09.01.2021. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

16.01.2021. Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

23.01.2021. Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

30.01.2021. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

Dragica Bratović, dr.med.

VELJAČA 2021.GODINE

06.02.2021. Drenka Prolić Alanović, dr.med.

Valentina Kršić, dr.med.

13.02.2021. Jasminka Hoteit, dr.med.spec.školske med.

Branka Pavlić-Marić, dr.med.spec.obit.med.

20.02.2021. Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med.

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.

27.02.2021. Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med.

Dragica Bratović, dr.med.