Skip to content

Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem čl. 80. st.2 toč. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) Dom zdravlja Duga Resa kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima Dom zdravlja Duga Resa sukladno odredbama čl.75. do čl. 83 Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

Braniteljska socijalno radna zadruga „Ideja“, Kolodvorska cesta 1, 47 280 Ozalj


Skip to content