Skip to content

Zakoni i propisi

 

 

PRAVILNIK O RADU – PRIJEDLOG, 2015.g.

Zakoni
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novine (broj 150/08,71/10,139/10,,22/11,84/11,12/12,35/12,70/12,144/12,82/13
2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine broj 80/13)
3. Zakon o zaštiti prava pacijenata ( Narodne novine broj 169/04,37/08)
4. Zakon o lječništvu ( Narodne novine broj 121/03,117/08)
5. Zakon o dentalnoj medicini ( Narodne novine broj 121/03,117/08,120/09)
6. Zakon o sestrinstvu ( Narodne novine broj 121/03,117/08,57/11)
7. Zakon o djelatnostima u zdravstvu ( Narodne novine broj 87/09)
8. Zakon o medicinskim proizvodima ( Narodne novine broj 76/13)
9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( Narodne novine broj 111/97,27/98,128/99,79/02)
10. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ( Narodne novine broj 124/11)

Propisi

1. Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu Republike Hrvatske ( Narodne novine broj 82/10)
2. Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (Narodne novine broj 14/10)
3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (Narodne novine broj 02/11,14/13)
4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine ( Narodne novine broj 114/13)
5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ( Narodne novine broj 124/13)
6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( Narodne novine broj 100/11,133/11,124/13)
7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijslnosti ( Narodne novine broj 12/06,26/07)
8. Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus ( Narodne novine broj 28/12)
9. Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva ( nardone novine broj 40/94)
10. Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene sčužbe ( Narodne novine broj 4/14)
11. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza ( Narodne novine broj 53/11,77/12)
12. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije ( Narodne novine broj 115/07)
13. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine ( Narodne novine broj 129/11,120/13)
14. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ( Narodne novine broj 61/11,12/12)
15. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehnićke opreme zdravstvenih ustanova ( Narodne nvoine broj 12/12,99/13)

ZAKONI I PROPISI(pdf)

Skip to content