Zapisnik sa javnog nadmetanja za prodaju osobnog vozila:

Volkswagen Polo 1.2 benzin , proizvodnja 2009.g.u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.g.

Javno nadmetanje objavljeno za dana 27.studeno.2020. godine u 14.00 sati u Domu zdravlja Duga Resa,Bana Josipa Jelačića 4, nije provedeno zbog nezainteresiranosti potencijalnih kandidata.

Povjerenstvo je konstatiralo da će u idućem javnom nadmetanju početna cijena cijena auta biti 25.000,00 kn sa uključenim PDV-om