DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa

Broj: 02-544/10/2020

Duga Resa, 15. siječnja 2021.

Z A P I S N I K

            sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2 Start, benzin, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.godine.

            Početna cijena je 21.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje objavljeno za dan 15. siječnja 2021. godine u 14 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, je provedeno te su se javila 2 kandidata.

            Navedeni automobil je prodan L.Č. za cijenu od 24.600,00kn s uključenim PDV-om.

POVJERENSTVO:

  1. Vladimir Pogačić 
  1. Ana Duduković
  1. Viktoria Zlatarić