Energetska obnova zgrade

POKREĆE SE PROVEDBA PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA

Dana 31.01.2019. godine potpisan je Ugovor o energetskoj obnovi zgrade Doma zdravlja Duga Resa na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020“, u iznosu od 911.897,92 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.729.387,50 kn, a preostali iznos sredstava čine vlastita sredstva korisnika, odnosno Doma zdravlja Duga Resa.

NAZIV PROJEKTA

„Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Duga Resa, na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa“

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0614

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

KORISNIK

Dom zdravlja Duga Resa

Bana Josipa Jelačića 4

Duga Resa

OPIS PROJEKTA

Projektom je planirana provedba integralne energetske obnove građevine koja uključuje slijedeće mjere:

  • povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora,
  • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,
  • povećanje toplinske zaštite poda prema tlu,
  • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je sufinanciranje energetske obnove zgrade Doma zdravlja Duga Resa s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA

Energetski obnovljena zgrade Doma zdravlja Duga Resa, čime će se dobiti građevina s značajno manjom potrošnjom primarne energije i daleko bolji uvjeti rada za sve korisnike Doma zdravlja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRANJA

Ukupni troškovi: 1.729.387,50 HRK

Prihvatljivi troškovi: 1.471.704,88 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 911.897,92 HRK

Napomena: svi troškovi su izraženi sa PDV-om

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

31.01.2019. do 31.8.2020.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Melita Trgovčić

Ravnateljica

+385 47 841 005

https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/

https://strukturnifondovi.hr