Skip to content

Odluke

15.03.2024.

Odluka o novim koeficijentima  (pdf.)

10.02.2021.

Odluka o cijeni brzog antigenskog testiranja.(pdf)

01.07.2016.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama NN25/13 i članka 24. statuta Doma zdravlja Duga Resa donosi sljedeću odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Cijelu odluku pogledajte ovdje

20.01.2015.

Na temelju čl.13 Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 25/13) i ČL. 24. Statuta Doma zdravlja Duga Resa(Glasnik Karlovačke županije 14/14) ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa do nosi slijedeću odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Cijeli dokument pogledajte OVDJE

Skip to content