RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA U  2023. GODINI

( RADNO VRIJEME  07,00 – 12,00 SATI )

SIJEČANJ 2023.GODINE                                                 SRPANJ 2023.GODINE

07.01.2023.                                                                            08.07.2023.

21.01.2023.                                                                            22.07.2023.

VELJAČA 2023.GODINE                                                 KOLOVOZ 2023.GODINE

11.02.2023.                                                                            12.08.2023.

25.02.2023.                                                                            26.08.2023.

OŽUJAK 2023.GODINE                                                   RUJAN 2023.GODINE

11.03.2023.                                                                            09.09.2023.

25.03.2023.                                                                            23.09.2023.

TRAVANJ 2023.GODINE                                                  LISTOPAD 2023.GODINE

08.04.2023.                                                                            07.10.2023.

22.04.2023.                                                                            21.10.2023.

SVIBANJ 2023.GODINE                                                   STUDENI 2023.GODINA

14.05.2023.                                                                            11.11.2023.

28.05.2023.                                                                            25.11.2023.

LIPANJ 2023.GODINE                                                      PROSINAC 2023.GODINE

10.06.2023.                                                                            09.12.2023.

24.06.2023.                                                                            23.12.2023.