RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA U  2021. GODINI

( RADNO VRIJEME  07,00 – 12,00 SATI )

 

SIJEČANJ 2021.GODINE                                                 SRPANJ 2021.GODINE

09.01.2021.                                                                            10.07.2021.

23.01.2021.                                                                            24.07.2021.

 

VELJAČA 2021.GODINE                                                 KOLOVOZ 2021.GODINE

13.02.2021.                                                                            14.08.2021.

27.02.2021.                                                                            28.08.2021.

 

OŽUJAK 2021.GODINE                                                   RUJAN 2021.GODINE

13.03.2021.                                                                            11.09.2021.

27.03.2021.                                                                            25.09.2021.

 

TRAVANJ 2021.GODINE                                                  LISTOPAD 2021.GODINE

10.04.2021.                                                                            09.10.2021.

24.04.2021.                                                                            23.10.2021.

 

SVIBANJ 2021.GODINE                                                   STUDENI 2021.GODINA

08.05.2021.                                                                            13.11.2021.

22.05.2021.                                                                            27.11.2021.

 

LIPANJ 2021.GODINE                                                      PROSINAC 2021.GODINE

12.06.2021.                                                                            11.12.2021.

26.06.2021.