Skip to content

Dom zdravlja Duga Resa

Natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
NATJEČAJ za primitak u radni odnos zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu
Natječaj za upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
Zapisnik sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2

Natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa broj 01-158/06/2021,članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine br. 100/18 i 125/19) i članka  20. i 22. Statuta Doma zdravlja Duga Resa ( Glasnik Karlovačke županije 34/19), raspisuje se     NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa  

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

ZA IZBOR  KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DUGA RESA Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa u Narodnim novinama br.: 16/21, pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici. Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje

NATJEČAJ za primitak u radni odnos zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu

Zdravstveni djelatnik u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj Uvjeti su: Srednja stručna sprema , škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja, Položen stručni ispit (ako je kandidat bio u obvezi polaganja istog), Licenca/odobrenje za rad, Edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, Položen

Natječaj za upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

  Natječaj o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine:              

Zapisnik sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa Broj: 02-544/10/2020 Duga Resa, 15. siječnja 2021. Z A P I S N I K             sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2 Start, benzin, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.godine.             Početna cijena je

Novo javno nadmetanje

JAVNO NADMETANJE             Za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1.2, benzin, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 60 336. Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2021.godine. Početna cijena je 21.000,00 kn, sa uključenim PDV-om. Javno nadmetanje održati će se 15. siječnja 2021. godine u 14

UPOZORENJE

Zbog epidemiološke situacije vezano za koronavirus molimo sve pacijente da se prije dolaska u ordinaciju izabranom liječniku opće ili dentalne medicine, pedijatru ili ginekologu OBAVEZNO prethodno telefonski naruče i dogovore termin dolaska.

Prilikom dolaska treba se pridržavati epidemioloških mjera (dezinfekcija i nošenje maski).

 

 

Skip to content