Skip to content

Aktualna javna nadmetanja

09.12.2022.

Zapisnik sa javno nadmetanja za prodaju osobnog vozila

 

04.12.2022.

Javno nadmetanje za prodaju osobnog vozila

21.11.2022.

Zapisnik sa javnog nadmetanja

14.11.2022.

Zapisnik sa Javnog nadmetanja te novo Javno nadmetanje

04.11.2022.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do 29.12.2022.godine.

Početna cijena je 40.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

 Javno nadmetanje održati će se 11. studenog 2022. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)           

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 4.000,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

            Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana, najkasnije do 10.11.2022. godine, u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

18.01.2021.

Z A P I S N I K

            sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2 Start, benzin, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.godine.

            Početna cijena je 21.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje objavljeno za dan 15. siječnja 2021. godine u 14 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, je provedeno te su se javila 2 kandidata.

            Navedeni automobil je prodan L.Č. za cijenu od 24.600,00kn s uključenim PDV-om.

 

POVJERENSTVO:

 1. Vladimir Pogačić 
 1. Ana Duduković
 1. Viktoria Zlatarić

06.01.2021.

NOVO JAVNO NADMETANJE

            Za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1.2, benzin, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 60 336.

            Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2021.godine.

            Početna cijena je 21.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

            Javno nadmetanje održati će se 15. siječnja 2021. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)           

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne pola sata prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 2.100,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

            Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

Z A P I S N I K

            sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2 Start, benzin, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.godine.

            Početna cijena je 23.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje objavljeno za dan 29. prosinca 2020. godine u 14 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, nije provedeno zbog nezainteresiranosti potencijalnih kandidata.

            Povjerenstvo je konstatiralo da će u idućem javnom nadmetanju početna cijena auta biti 21.000,00kn sa uključenim PDV-om.

POVJERENSTVO:

 1. Vladimir Pogačić 
 1. Ana Duduković
 1. Viktoria Zlatarić

18.12.2020.

JAVNO NADMETANJE

Za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1.2, benzin, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 60 336.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2021.godine.

Početna cijena je 23.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se 29. prosinca 2020. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne pola sata prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 2.300,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa.    Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

Zapisnik za javnog nadmetanja preuzmite ovdje


10.12.2020.

JAVNO NADMETANJE

Za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1.2, benzin, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 60 336.
Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2021.godine.
Početna cijena je 24.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se 17. prosinca 2020. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne pola sata prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 2.400,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.


02.12.2020.

JAVNO NADMETANJE

Za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1.2, benzin, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 60 336.
                 Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2021.godine.
                 Početna cijena je 25.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.
                Javno nadmetanje održati će se 08. prosinca 2020. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)
               Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne pola sata prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 2.500,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.
               Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.


30.11.2020.

ZAPISNIK SA JAVNOG NADMETANJA ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA:

Volkswagen Polo 1.2 benzin , proizvodnja 2009.g.u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.g.

Javno nadmetanje objavljeno za dana 27.studeno.2020. godine u 14.00 sati u Domu zdravlja Duga Resa,Bana Josipa Jelačića 4, nije provedeno zbog nezainteresiranosti potencijalnih kandidata.

Povjerenstvo je konstatiralo da će u idućem javnom nadmetanju početna cijena cijena auta biti 25.000,00 kn sa uključenim PDV-om


19.11.2020.

OBAVIJEST O JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje  Javno nadmetanje za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1.2 benzin , proizvodnja 2009.g.

26.11.2019.

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA VOLKSWAGEN POLO 1.2 START
benzin, proizvodnja 2008. godina.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2020.godine.

Početna cijena je 15.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se 3. prosinca 2019. godine u 10 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa (polukat).

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 1.500,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

11.11.2019.

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA VOLKSWAGEN POLO 1.2 START

benzin, proizvodnja 2008. godina.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2020. godine.

Početna cijena je 21.000,00 kn s uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održat će se 18. studenog 2019. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 2.100,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

31.10.2019.

ZAPISNIK S JAVNOG NADMETANJA ZA PRODAJU SANITETSKOG VOZILA

Citroen Jumper C-238773, diesel motor, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do 13.10.2019.

Početna cijena je 18.000.00 kn s uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje, objavljeno je za dan 31. listopada 2019. godine u 10 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, je provedeno te se javio jedan kandidat: “ELPO – elektro obrt”, Slavka Kolara 42, Duga Resa, OIB 95763745792.

Navedeni automobil Citroen Jumper C-238773 je prodan “ELPO – elektro obrtu” za cijenu od 18.000.00 kn s uključenim PDV-om.

28.10.2019.

OBAVIJEST O JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU SANITETSKOG VOZILA

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju sanitetskog vozila Citroen Jumper C-238773, diesel motor, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 406.000.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i neregistrirano.

Početna cijena je 18.000.00 kn, s uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održat će se 31. listopada 2019. godine u 10 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 1.800,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 7 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

12.9.2019.

OBAVIJEST O JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU SANITETSKOG VOZILA

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju sanitetskog vozila Citroen Jumper C-238773, diesel motor, proizvodnja 2009. godina.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do 13.10.2019.godine.

Početna cijena je 34.000.00 kn, s uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održat će se 20. rujna 2019. godine u 10 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 3.400,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 7 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

 
 

15. 11. 2018.

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE ZA 2018.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 15.11.2018. (https:eojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2019, broj dokumenta: 2018/S 0F2-0031847.

Rok za dostavu ponuda je 5.12.2018. do 13,30 sati.

20.06.2018.

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE VOZILA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ

pogon 4×4, komada 2

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Električnom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.06.2018. (http:cojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Vozila za sanitetski prijevoz, pogon 4×4, komada 2, pod evidencijskim brojem nabave: 02/2018, broj objave u EOJN: 2018/S0F2-0016131.

Rok za dostavu ponuda je 11.07.2018. do 13,00 sati.

20.11.2017.

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE ZA 2018

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2017. (https:eojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2018, broj dokumenta: 2017/S 0F2-0023967.
Rok za dostavu ponuda je 8.12.2017. do 13,00 sati.

26.04.2017.

 • DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
 • Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa
 • Broj: 02-144/04/2017
 • Duga Resa, 26.travnja 2017.godine

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje

JAVNO NADMETANJE

za prodaju osobnog automobila Opel Astra 1.4 16V, 66 KW, godina proizvodnje 1998.,pređeno kilometara 140 000, benzinac, u voznom stanju, neregistriran. Početna cijena je 7.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se dana 9.svibnja 2017.godine, u 9 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa, u polukatu.

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka javnog nadmetanja izvršiti polog jamčevine u iznosu od 700,00 kn na blagajni  Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom javnog nadmetanja cijena se podiže najmanje za 100,00 kn.

Navedeni predmet javnog nadmetanja zainteresirani mogu pogledati prije javnog nadmetanja ( 08.05.2017.) u vremenu od 08,00 – 10,00 u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, uz najavu na telefon: 047/841-780.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

06.04.2017.

 • DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
 • Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa
 • Broj: 02-144/03/2017
 • Duga Resa, 06.travnja 2017.godine

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju osobnog automobila Opel Astra 1.4 16V, 66 KW, godina proizvodnje 1998.,pređeno kilometara 140 000, benzinac, u voznom stanju, neregistriran.

Početna cijena je 8.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se dana 14.travnja 2017.godine, u 9 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa, u polukatu.

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka javnog nadmetanja izvršiti polog jamčevine u iznosu od 800,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom javnog nadmetanja cijena se podiže najmanje za 100,00 kn.

Navedeni predmet javnog nadmetanja zainteresirani mogu pogledati prije javnog nadmetanja ( 12. i 13.4.2017.) u vremenu od 08,00 – 10,00 u dvorištu Doma zdravlja Duga

Resa, uz najavu na telefon: 047/841-780.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

27.03.2017.

 • DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
 • Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa
 • Broj: 02-144/01/2017
 • Duga Resa, 24.ožujak 2017.godine

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje JAVNO NADMETANJE  za prodaju osobnog automobila Opel Astra 1.4 16V, 66 KW, godina proizvodnje 1998.,pređeno kilometara 140 000, benzinac, u voznom stanju, neregistriran.

Početna cijena je 10.000,00 kn sa uključenim PDV-om. Javno nadmetanje održati će se dana 03.travnja 2017.godine, u 9 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa, u polukatu.

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka javnog nadmetanja izvršiti polog jamčevine u iznosu od 1.000,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom javnog nadmetanja cijena se podiže najmanje za 100,00 kn.

Navedeni predmet javnog nadmetanja zainteresirani mogu pogledati prije javnog nadmetanja ( 30. i 31.3.2017.) u vremenu od 08,00 – 10,00 u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, uz najavu na telefon: 047/841-780.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

 
 

18.11.2016.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (”N.N.” 90/11., 83/13., 143/13 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 18.11.2016. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2017, broj dokumenta: 2016/S 002-0025674.

Rok za dostavu ponuda je 9.12.2016. do 13,00 sati.

06.10.2016

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Izvođenje radova na ugradnji dizala u sjedištu Doma zdravlja Duga Resa

Ponude treba dostaviti najkasnije do 24. listopada 2016. do 14,30 sati, neovisno o načinu dostave, na adresu: Dom zdravlja Duga Resa, Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Urudžbeni zapisnik. Ponude će biti otvorene dana 24. listopada 2016. u 14,30 sati. Otvaranje ponuda nije javno.

7.11.2014.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (”N.N.” 90/11., 83/13., 143/13 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 7.11.2014. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2015, broj dokumenta: 2014/S 002-0051413.

Rok za dostavu ponuda je 27.11.2014. do 14,30 sati.

13.11.2013.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 13.11.2013. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2014, broj dokumenta: 2013/S 002- 0093603.

Rok za dostavu ponuda je 3.12.2013. do 14,00 sati.

24.05.2013.

U tijeku je objava sa nabavu vozila za sanitetski prijevoz  – objavljeno 17.05.2013. godine, broj objave 2013/S 002-0045254 i otvaranje ponuda je 07.06.2013. u 12,00 sati

23.11.2012.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 23.11.2012. Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-00833963.

Rok za dostavu ponuda je 14.12.2012. do 15,00 sati.

Skip to content