Skip to content

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Pregled ugovora 2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u  2012.(pdf download)

Pregled ugovora 2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u  2011.(pdf download)

 
Skip to content