RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2021. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

 

 

SIJEČANJ 2021.GODINE

02.01.2021. Branka Marochini, dr.med.dent.

                                                                                                          09.01.2021. Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena Ivana Andrić, dr.med.dent.)
Marijana Malović, dr.med.dent.

                                                                                                          16.01.2021. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.
23.01.2021. Maja Malnar, dr.med.dent.(zamjena V. Migalić, dr.med.dent)
30.01.2021. Margareta Samovojska, dr.med.dent.(zamjena Damir Ivanković, dr.med.dent)

VELJAČA 2021.GODINE

                                                                                                          06.02.2021. Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena Ivana Andrić, dr.med.dent.)
13.02.2021. Branka Marochini, dr.med.dent.
Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.
20.02.2021. Marijana Malović, dr.med.dent.
27.02.2021. Maja Malnar, dr.med.dent. (zamjena Viktoria Migalić, dr.med.dent.)
Margareta Samovojska, dr.med.dent.(zamjena Damir Ivanković, dr.med.dent)