RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2020. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI

 

LISTOPAD 2020. GODINE

03.10.2020.  Branka Marochini, dr.med.dent.

                    Stela Brlet, dr.med.dent.

10.10.2020.  Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

17.10.2020.  Maja Malnar, dr.med.dent.(Viktoria Migalić, dr.med.dent.)

24.10.2020. Ivana Andrić, dr.med.dent.

31.10.2020. Marijana Malović, dr.med.dent.

 

STUDENI 2020. GODINE

07.11.2020.  Branka Marochini, dr.med.dent.

14.11.2020.  Margareta Samovojska, dr.med.dent.(Danko Resanović, dr.med.dent.)

                    Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

21.11.2020.  Maja Malnar, dr.med.dent. (Viktoria Migalić, dr.med.dent.)

28.11.2020.  Marijana Malović, dr.med.dent.

                    Ivana Andrić, dr.med.dent.

PROSINAC 2020. GODINE

05.12.2020.  Branka Marochini, dr.med.dent.

                    Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

12.12.2020.  Margareta Samovar, dr.med.dent.(Danko Resanović, dr.med.dent.)

                    Maja Malnar, dr.med.dent. (Viktoria Migalić, dr.med.dent.)

19.12.2020.  Marijana Malović, dr.med.dent.

                    Ivana Andrić, dr.med.dent.