RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2024. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

OŽUJAK 2024.GODINE

 

02.03.2024. Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena Ivona Barić, dr.med.dent.)

09.03.2024. Marijana Malović, dr.med.dent.

16.03.2024. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

23.03.2024. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

30.03.2024. Viktoria Migalić, dr.med.dent.

 

TRAVANJ 2024.GODINE

 

06.04.2024. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

                     Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

13.04.2024. Marijana Malović, dr.med.dent.

20.04.2024. Viktoria Migalić, dr.med.dent..

27.04.2024. Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena Ivona Barić, dr.med.dent.)