RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2021. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

LISTOPAD 2021. GODINE

02.10.2021. Matea Mateša, dr.med.dent.

09.10.2021. Branka Marochini, dr.med.dent.

                    Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

16.10.2021. Marijana Malović, dr.med.dent.

23.10.2021. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

30.10.2021. Maja Malnar, dr.med.dent.

STUDENI 2021. GODINE

 

06.11.2021 Branka Marochini, dr.med.dent.

13.11.2021. Matea Mateša, dr.med.dent.

Marijana Malović, dr.med.dent.

20.11.2021. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

27.11.2021. Maja Malnar, dr.med.dent.

Margareta Samovojska, dr.med.dent.

PROSINAC 2021. GODINE

04.12.2021. Branka Marochini, dr.med.dent.

Matea Mateša, dr.med.dent.

11.12.2021. Marijana Malović, dr.med.dent.

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

18.12.2021. Maja Malnar, dr.med.dent.

Margareta Samovojska, dr.med.dent.