RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2022. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

RUJAN 2022. GODINE

03.09.2022. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

10.09.2022. Matea Mateša, dr.med.dent.

                     Marijana Malović, dr.med.dent.

17.09.2022. Margareta Samovojska dr.med.dent.

                     TBN (Danko Resanović, dr.med.dent.)

24.09.2022. Maja Malnar, dr.med.dent.