RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2021. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

 

 

OŽUJAK 2021.GODINE

06.03.2021. Branka Marochini, dr.med.dent.

13.03.2021. Maja Malnar, dr.med.dent. (zamjena Viktoria Migalić, dr.med.dent.)

Marijana Malović, dr.med.dent.

20.03.2021. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

27.03.2021. Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena Ivana Andrić, dr.med.dent.)

Margareta Samovojska, dr.med.dent.(zamjena Damir Ivanković, dr.med.dent)

TRAVANJ 2021.GODINE

03.04.2021. Branka Marochini, dr.med.dent..

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

10.04.2021. Maja Malnar, dr.med.dent. (zamjena Viktoria Migalić, dr.med.dent.)

17.04.2021. Marijana Malović, dr.med.dent.

24.04.2021. Margareta Samovojska, dr.med.dent.(zamjena Damir Ivanković, dr.med.dent)

Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena Ivana Andrić, dr.med.dent.)

SVIBANJ 2021.GODINE

08.05.2021. Branka Marochini, dr.med.dent.

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

15.05.2021. Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena Ivana Andrić, dr.med.dent.)

22.05.2021. Maja Malnar, dr.med.dent. (zamjena Viktoria Migalić, dr.med.dent.)

Marijana Malović, dr.med.dent.

29.05.2021. Margareta Samovojska, dr.med.dent.(zamjena Damir Ivanković, dr.med.dent)

LIPANJ 2021.GODINE

05.06.2021. Branka Marochini, dr.med.dent.

12.06.2021. Maja Malnar, dr.med.dent. (zamjena Viktoria Migalić, dr.med.dent.)

Marijana Malović, dr.med.dent.

19.06.2021. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

26.06.2021. Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena Ivana Andrić, dr.med.dent.)

Margareta Samovojska, dr.med.dent.(zamjena Damir Ivanković, dr.med.dent)