RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2023. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

SVIBANJ 2023.GODINE

06.05.2023. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena)

13.05.2023. Viktoria Migalić, dr.med.dent.

20.05.2023. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

27.05.2023. Marijana Malović, dr.med.dent.

LIPANJ 2023.GODINE

03.06.2023. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

10.06.2023. Marijana Malović, dr.med.dent.

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

17.06.2023. Viktoria Migalić, dr.med.dent.

24.06.2023. Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena)