RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2023. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

SIJEČANJ 2023.GODINE

07.01.2023. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

14.01.2023. Marijana Malović, dr.med.dent.

                     Viktoria Migalić, dr.med.dent.

21.01.2023. Matea Mateša, dr.med.dent.

28.01.2023. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

VELJAČA 2023.GODINE

04.02.2023. Viktoria Migalić, dr.med.dent.

11.02.2023. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

                      Matea Mateša, dr.med.dent.(zamjena)

18.02.2023. Marijana Malović, dr.med.dent.

25.02.2023. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.