RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJE

DENTALNE MEDICINE U DUGOJ RESI U 2022. GODINI

( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

 

SVIBANJ 2022.GODINE

 07.05.2022. Branka Marochini, dr.med.dent.

                    Marijana Malović, dr.med.dent.

 14.05.2022. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

                    Maja Malnar, dr.med.dent.

 21.05.2022. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

 28.05.2022. Matea Mateša, dr.med.dent.

LIPANJ 2022.GODINE

 04.06.2022. Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

 11.06.2022. Matea Mateša, dr.med.dent

                    Marijana Malović, dr.med.dent.

 18.06.2022. Margareta Samovojska, dr.med.dent.

 25.06.2022. Maja Malnar, dr.med.dent.