Skip to content

Opća medicina

Valentina Kršić, dr.med.

Senka Raić, medicinska sestra

Tel: 047/844-189

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

  Od 02.01.2023.godine radi u smjeni doktorice Bratović neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati),

parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati).

 

Dragica Bratović, dr.med
Mira Stojković, medicinska sestra

Tel: 047/844-189

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Drenka Prolić Alanović, dr.med.
Tatjana Adlešić, medicinska sestra

Tel: 047/844-198

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Damir Šnidarić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Tihana Čavrak, medicinska sestra

Tel: 047/844-198

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Nada Grahović, dr. med. spec. obiteljske medicine
Mirjana Novosel, medicinska sestra

Tel: 047/844-186

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Danijela Bradarić, dr.med.              

Elvira Jurčević, medicinska sestra

Tel: 047/844-186

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obiteljske
medicine
Snježana Petrčić, medicinska sestra

Tel: 047/844-725

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Jasminka Hoteit, dr. med. spec. školske medicine
Martina Ivančić, medicinska sestra

Tel: 047/844-725

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Ivana Laslavić, dr.med.

Maja Gojković, medicinska sestra

Tel: 047/857-028

Radno vrijeme:
ponedjeljak od 7,00 do 10,00
utorak od 13,00 do 19,30 (kućne posjete od 19,30 do 20,30)
srijeda i petak od 7,00 do 13,30 (kućne posjete od 13,30 do 14,30)
četvrtak od 13,00 do 16,00

Ordinacija u Grabrku radi ponedjeljak od 11,00 do 13,30 (kućne posjete od 13,30 do 14,30) i četvrtak od 17,00 do 19,30 ( kućne posjete od 19,30 do 20,30)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU

OPĆE MEDICINE U BOSILJEVU U  2023. GODINI

( RADNO VRIJEME  07,00 – 17,00 SATI )

 

SIJEČANJ 2023.GODINE                                                 SRPANJ 2023.GODINE

14.01.2023.                                                                            08.07.2023.

VELJAČA 2023.GODINE                                                 KOLOVOZ 2023.GODINE

11.02.2023.                                                                            12.08.2023.

OŽUJAK 2023.GODINE                                                   RUJAN 2023.GODINE

11.03.2023.                                                                            09.09.2023.

TRAVANJ 2023.GODINE                                                  LISTOPAD 2023.GODINE

08.04.2023.                                                                            07.10.2023.

SVIBANJ 2023.GODINE                                                   STUDENI 2023.GODINA

13.05.2023.                                                                            11.11.2023.

LIPANJ 2023.GODINE                                                      PROSINAC 2023.GODINE

10.06.2023.                                                                            09.12.2023.

Dinko Raffanelli, dr.med.
Jasmina Spudić, medicinska sestra

Tel: 047/847-070

Radno vrijeme:
ponedjeljak i petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
utorak i četvrtak od 12,30 do 19,00 sati (kućne posjete od 19,00 – 20,00 sati)
srijedom ambulanta u Perjasici radi od 7,00 – 11,30 sati,
od 12,00 – 13,00 radi ambulanta u Bariloviću (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU
OPĆE MEDICINE U BARILOVIĆU U 2023. GODINI
( RADNO VRIJEME 07,00 – 17,00 SATI )

SIJEČANJ 2023.GODINE                                                 SRPANJ 2023.GODINE

14.01.2023.                                                                            08.07.2023.

VELJAČA 2023.GODINE                                                 KOLOVOZ 2023.GODINE

11.02.2023.                                                                            12.08.2023.

 

OŽUJAK 2023.GODINE                                                   RUJAN 2023.GODINE

11.03.2023.                                                                            09.09.2023.

 

TRAVANJ 2023.GODINE                                                  LISTOPAD 2023.GODINE

08.04.2023.                                                                            07.10.2023.

 

SVIBANJ 2023.GODINE                                                   STUDENI 2023.GODINA

13.05.2023.                                                                            11.11.2023.

LIPANJ 2023.GODINE                                                      PROSINAC 2023.GODINE

10.06.2023.                                                                            09.12.2023.

 

Zdenka Barišić Marčac, dr. med. spec. obiteljske medicine
Jadranka Halar, medicinska sestra

Tel: 047/861-344

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 do 14,30 sati)
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20, 30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Zvjezdana Nikolić, dr. med.
Marta Požar, medicinska sestra

Tel: 047/804-430

Radno vrijeme:
ponedjeljak od 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
utorak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
srijeda 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
četvrtak od 7,00 do 10,30 sati, od 11,00 – 13,30 sati  (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU

OPĆE MEDICINE U NETRETIĆU U  2023. GODINI

( RADNO VRIJEME  07,00 – 17,00 SATI ) 

 

SIJEČANJ 2023.GODINE                                                 SRPANJ 2023.GODINE

14.01.2023.                                                                            08.07.2023.

VELJAČA 2023.GODINE                                                 KOLOVOZ 2023.GODINE

11.02.2023.                                                                            12.08.2023.

OŽUJAK 2023.GODINE                                                   RUJAN 2023.GODINE

11.03.2023.                                                                            09.09.2023.

TRAVANJ 2023.GODINE                                                  LISTOPAD 2023.GODINE

08.04.2023.                                                                            07.10.2023.

SVIBANJ 2023.GODINE                                                   STUDENI 2023.GODINA

13.05.2023.                                                                            11.11.2023.

LIPANJ 2023.GODINE                                                      PROSINAC 2023.GODINE

10.06.2023.                                                                            09.12.2023.

Skip to content