Skip to content

Opća medicina

Valentina Kršić, dr.med.

Senka Raić, medicinska sestra

Tel: 047/844-189

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,00 – 13,30 služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

 
 

Dragica Bratović, dr.med
Mira Stojković, medicinska sestra

Tel: 047/844-189

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,00 – 13,30 služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

 

Drenka Prolić Alanović, dr.med.
Tatjana Adlešić, medicinska sestra

Tel: 047/844-198

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,00 – 13,30 služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

Damir Šnidarić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Tihana Čavrak, medicinska sestra

Tel: 047/844-198

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,00 – 13,30 služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

Nada Grahović, dr. med. spec. obiteljske medicine
Mirjana Novosel, medicinska sestra

Tel: 047/844-186

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,00 – 13,30 služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

 

Danijela Bradarić, dr.med.              

Elvira Jurčević, medicinska sestra

Tel: 047/844-186

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,00 – 13,30 služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

 

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obiteljske
medicine
Snježana Petrčić, medicinska sestra

Tel: 047/844-725

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,00 – 13,30 služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

 

Jasminka Hoteit, dr. med. spec. školske medicine
Martina Ivančić, medicinska sestra

Tel: 047/844-725

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,00 – 13,30 služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

 

 Matko Merdžo, dr.med

Maja Gojković, medicinska sestra

Tel: 047/857-028

Radno vrijeme:
ponedjeljak od 13,00 do 19,30 (kućne posjete od 19,30 do 20,30)
utorak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 (kućne posjete od 13,30 do 14,30)
četvrtak od 13,00 do 16,30

Ordinacija u Grabrku radi četvrtak od 17,00 do 19,30 ( kućne posjete od 19,30 do 20,30)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu.

RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU

OPĆE MEDICINE U BOSILJEVU U  2024. GODINI

( RADNO VRIJEME  07,00 – 17,00 SATI )

 

 

 

SIJEČANJ 2024.GODINE                                                 SRPANJ 2024.GODINE

13.01.2024.                                                                            13.07.2024.

 

VELJAČA 2024.GODINE                                                 KOLOVOZ 2024.GODINE

10.02.2024.                                                                            10.08.2024.

 

OŽUJAK 2024.GODINE                                                   RUJAN 2024.GODINE

09.03.2024.                                                                            14.09.2024.

 

TRAVANJ 2024.GODINE                                                  LISTOPAD 2024.GODINE

13.04.2024.                                                                            12.10.2024.

 

SVIBANJ 2024.GODINE                                                   STUDENI 2024.GODINA

11.05.2024.                                                                            09.11.2024.

 

LIPANJ 2024.GODINE                                                      PROSINAC 2024.GODINE

08.06.2024.                                                                            14.12.2024.

Dinko Raffanelli, dr.med.
Jasmina Spudić, medicinska sestra

Tel: 047/847-070

Radno vrijeme:

ponedjeljak i četvrtak od 12,30 do 19,00 sati (kućne posjete od 19,00 – 20,00 sati)
utorak i petak od 07,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
srijedom ambulanta u Perjasici radi od 7,00 – 11,30 sati,
od 12,00 – 13,30 radi ambulanta u Bariloviću (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU

OPĆE MEDICINE U BARILOVIĆU U  2024. GODINI

( RADNO VRIJEME  07,00 – 17,00 SATI )

 

 

 

 

SIJEČANJ 2024.GODINE                                                 SRPANJ 2024.GODINE

13.01.2024.                                                                            13.07.2024.

 

 

 

VELJAČA 2024.GODINE                                                 KOLOVOZ 2024.GODINE

10.02.2024.                                                                            10.08.2024.

 

 

 

OŽUJAK 2024.GODINE                                                   RUJAN 2024.GODINE

09.03.2024.                                                                            14.09.2024.

 

 

 

TRAVANJ 2024.GODINE                                                  LISTOPAD 2024.GODINE

13.04.2024.                                                                            12.10.2024.

 

 

 

SVIBANJ 2024.GODINE                                                   STUDENI 2024.GODINA

11.05.2024.                                                                            09.11.2024.

 

 

 

LIPANJ 2024.GODINE                                                      PROSINAC 2024.GODINE

08.06.2024.                                                                            14.12.2024.

Zdenka Barišić Marčac, dr. med. spec. obiteljske medicine
Jadranka Halar, medicinska sestra

Tel: 047/861-344

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 do 14,30 sati)
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20, 30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

 

Zvjezdana Nikolić, dr. med.
Marta Požar, medicinska sestra

Tel: 047/804-430

Radno vrijeme:
ponedjeljak od 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
utorak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
srijeda 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
četvrtak od 7,00 do 10,30 sati, od 11,00 – 13,30 sati  (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu

RASPORED RADNIH SUBOTA ZA ORDINACIJU

OPĆE MEDICINE U NETRETIĆU U  2024. GODINI

( RADNO VRIJEME  07,00 – 17,00 SATI )

 

 

 

 

SIJEČANJ 2024.GODINE                                                 SRPANJ 2024.GODINE

13.01.2024.                                                                            13.07.2024.

 

 

 

VELJAČA 2024.GODINE                                                 KOLOVOZ 2024.GODINE

10.02.2024.                                                                            10.08.2024.

 

 

 

OŽUJAK 2024.GODINE                                                   RUJAN 2024.GODINE

09.03.2024.                                                                            14.09.2024.

 

 

 

TRAVANJ 2024.GODINE                                                  LISTOPAD 2024.GODINE

13.04.2024.                                                                            12.10.2024.

 

 

 

SVIBANJ 2024.GODINE                                                   STUDENI 2024.GODINA

11.05.2024.                                                                            09.11.2024.

 

 

 

LIPANJ 2024.GODINE                                                      PROSINAC 2024.GODINE

08.06.2024.                                                                            14.12.2024.

Skip to content