Skip to content

patronaža

Patronaža Doma zdravlja Duga Resa od mjeseca prosinca 2013. godine pa nadalje, provodi zdravstvenu edukaciju i preventivne mjere različitih skupina osiguranika i to:

  • Prva srijeda u mjesecu za bolesnike sa dijabetesom
  • Druga srijeda u mjesecu za trudnice
  • Treća srijeda u mjesecu za osiguranike sa kardiovaskularnim bolestima
  • Četvrta srijeda u mjesecu za rodilje, dojilje i novorođenčad

Također će se povremeno u dogovoru sa dječjim vrtićem i školama organizirati edukacija i provođenje preventivnih mjera za veće skupine djece sa različitim temama.

Navedene preventivne mjere, edukacija i savjeti provoditi će se u vremenu od 8,00-10,00 sati u prostoriji patronaže na I katu, Bana Josipa Jelačića 4 a mogu se dobiti i telefonom na 047/841-058

Tel: 047/841 058

Gordana Belobrajdić – glavna sestra 047/844 195

Gordana Belobrajdić – 099/3963-613

Martina Gotovac – 099/5254-006

Helena Vinski – 099/5254-007

Vesna Kiski – 099/5254-008

Antonija Spudić – 099/5254-009

Skip to content