DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa
Broj:02-153/2017
Duga Resa,29.03.2017.godine

Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

1. Magistar ili stručni specijalist ekonomije – jedan izvršitelj

UVJETI:

– Završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij ekonomije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– Životopis
– Dokaz o stručnoj spremi – prelik svjedodžbe ili diplome
– Preslik domovnice
– Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, uz naznaku: „Prijava na natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju te poništiti natječaj.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA