JAVNO NADMETANJE

            Za prodaju osobnog vozila Volkswagen Polo 1.2, benzin, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 60 336.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2021.godine.

Početna cijena je 21.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se 15. siječnja 2021. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne pola sata prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 2.100,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

 

Z A P I S N I K

            sa javnog nadmetanja za Volkswagen Polo 1.2 Start, benzin, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do svibnja 2021.godine.

Početna cijena je 23.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje objavljeno za dan 29. prosinca 2020. godine u 14 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, nije provedeno zbog nezainteresiranosti potencijalnih kandidata.

Povjerenstvo je konstatiralo da će u idućem javnom nadmetanju početna cijena auta biti 21.000,00kn sa uključenim PDV-om.

 

POVJERENSTVO:

  1. Vladimir Pogačić
  2. Ana Duduković
    3.Viktoria Zlatarić