Dom zdravlja Duga Resa ima formiranu grupu za potporu dojenju u okviru patronažne službe.

Termin održavanja grupe za potporu dojenju je 28.05.2015.godine u 11,00 sati sa temom Promjene u psihofizičkom stanju žene nakon porođaja, a održava se u predprostoru (čekaoni) pedijatrijske ordinacije.

Grupa za potporu dojenju formirati će se jednom mjesečno, a obavijesti o terminu održavanja možete dobiti putem naše web stranice www.domzdravlja-dugaresa.hr, putem telefona patronaže 047/841-058 i 099/3963-613 i putem facebooka Patronažna služba Duga Resa.