Patronaža Doma zdravlja Duga Resa od mjeseca prosinca 2013. godine pa nadalje, provodi zdravstvenu edukaciju i preventivne mjere različitih skupina osiguranika i to:

          Prva srijeda u mjesecu za bolesnike sa dijabetesom

          Druga srijeda u mjesecu za trudnice

          Treća srijeda u mjesecu za osiguranike sa kardiovaskularnim bolestima

          Četvrta srijeda u mjesecu za rodilje, dojilje i novorođenčad

  Također će se povremeno u dogovoru sa dječjim vrtićem i školama organizirati edukacija i provođenje preventivnih mjera za veće skupine djece sa različitim temama.

Navedene preventivne mjere, edukacija i savjeti provoditi će se u vremenu od 8,00-10,00 sati u prostoriji patronaže na I katu, Bana Josipa Jelačića 4 a mogu se dobiti i telefonom na 047/841-058