O b a v i j e s t 

  o 

 godišnjem odmoru u 2021.g.

 

 

Godišnji odmori ordinacija opće medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacija opće medicine u koncesiji:

 

Dragica Bratović, dr.med. – 19.07. – 30.07

                                              – 16.08. – 27.08.

 

zamjena Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med., radi u smjeni Branke Pavlić Marić, dr.med.:           – parni datumi – 13:00 – 19:0 (19:30- 20:30 kućne posjete)

                        – neparni datumi  – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med. – 05.07.  -16.07 .

 – 02.08. -13.08.

zamjena Dragica Bratović, dr.med. radi u smjeni Branke Pavlić Marić, dr.med.

                        – parni datumi – 13:00 – 19:0 (19:30- 20:30 kućne posjete)

                        – neparni datumi  – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

Drenka Prolić Alanović, dr.med. – 12.07. – 23.07.

                                                         – 23.08. –10.09.

zamjena Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med., ( radi u smjeni Drenke Prolić Alanović, dr.med.spec.obit.med.),  – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                                         – neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med. – 28.06. – 09.07.

                                                                   – 02.08. – 20.08.                                                                  

zamjena Drenka Prolić Alanović, dr.med.( radi u smjeni Nade Grahović, dr.med. spec. obit. med.), – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

           – neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. – 28.06. – 16.07.

                                                                    – 09.08. – 20.08.

– zamjena Valentina Kršić, dr.med. ( radi u smjeni Damira Šnidarića, dr.med.spec.obit.med.), – parni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete) 

 

Valentina Kršić , dr.med.  –  19.07. – 06.08.

                                              –  23.08. – 03.09.

zamjena Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. , ( radi u  smjeni Valentine Kršić, dr.med.)

 – parni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

– neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med. 19.07. – 30.07.

             – 16.08. – 03.09.

– zamjena Jasminka Hoteit,dr.med.spec.šk.med., radi u smjeni Jasminke Hoteit, dr.med.spec.obit.med      – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

                             – neparni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

Jasminka Hoteit, dr.med.spec.šk.med., – 28.06. – 16.07.

 – 02.08. – 13.08.

– zamjena Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.me., radi u smjeni Jasminke Hoteit, dr.med.spec.obit.med.

                                    – parni datumi – 07:00  – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                        – neparni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)
 

Dinko Raffanelli, dr.med. – 30.08. – 17.09.

                                   

– zamjena Ivana Laslavić, dr.med.,

         – radi: PONEDJELJAK: 07:00-10:00 Ordinacija OM Bosiljevo

                                             11:00-13:30 Ordinacija OM Barilović(13:30-14:30 kućne posjete)

                    UTORAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo(19:30-20:30 kućne posjete)

                    SRIJEDA: 07:00-13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

                    ČETVRTAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo (19:30-20:30 kućne posjete)

                    PETAK: 07:00 – 13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

Bruno Šoklić, dr.med.  –05.07. – 30.07.

                                                                    

– zamjena Dinko Raffanelli, dr.med.

          – radi: PONEDJELJAK: 07:00-10:00 Ordinacija OM Bosiljevo

                                             11:00-13:30 Ordinacija OM Barilović(13:30-14:30 kućne posjete)

                     UTORAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo(19:30-20:30 kućne posjete)

                    SRIJEDA: 07:00-13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

                    ČETVRTAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo (19:30-20:30 kućne posjete)

                    PETAK: 07:00 – 13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete) 

 

Zvjezdana Nikolić, dr.med. – 24.06. – 02.07.

                                                – 01.09. – 30.09.

– zamjena Zdenka Barišić Marčac,dr.med.spec.obit.med.

         -radi:PONEDJELJAK: 11:00-16:00 Ordinacija OM Netretić

                             17:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 UTORAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 SRIJEDA: 13:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 ČETVRTAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 PETAK: 07:00 – 14:30 Ordinacija OM Generalski Stol(13:30-14:30 kućne posjete)

Zdenka Barišić Marčac, dr.med.spec.obit.med. –19.07.-30.07.

                                                                                  – 16.08. –27.08.

                                                                      

zamjena Zvjezdana Nikolić, dr.med.

        -radi:PONEDJELJAK: 11:00-16:00 Ordinacija OM Netretić

                                    17:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 UTORAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 SRIJEDA: 13:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 ČETVRTAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 PETAK: 07:00 – 14:30 Ordinacija OM Generalski Stol(13:30-14:30 kućne posjete)

Godišnji odmori pedijatrijske ordinacije dr.med.spec.ped. Barbare Golubić Božić : 

Barbara Golubić Božić, dr.med.spec.ped.   – 14.06.-02.07

                                                                          – 09.08. – 27.08.

– 14.06.-02.07.2021.-zamjena dr.Vladimir Franković, dr.med.spec.pedijatar.

– 09.08.- 20.08.2021.- zamjena dr. Sunčica Lugarić, spec.ped.(radi u ordinaciji Doma zdravlja Karlovac, dr.Vlatka Mačeka 48, Karlovac, u svom radnom vremenu)

– 23.08.- 27.08.2021.- zamjena dr. Nevenka Božić Mrđenović,spec.ped. (radi u ordinaciji Doma zdravlja Karlovac, dr.Vlatka Mačeka 48, Karlovac, u svom radnom vremenu) 

Godišnji odmori ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacija dentalne medicine u koncesiji: 

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent  -12.07. – 23.07.

                                                                        – 06.08. – 20.08.

 

– zamjena dr.Branka Marochini i dr. Damir Ivanković,rade u smjeni Anamarije Mlinarić Lišnjić i to : parne datume -13:30 – 21:00

                    -neparne datume – 07:00 – 14:30 

Damir Ivanković, dr.med.dent.  – 02.08. – 13.08.

zamjena dr.Branka Marochini i dr.Anamarija Mlinarić Lišnjić, rade u smjeni dr. Damira Ivankovića  i to:

parne datume -13:30 – 21:00

– neparne datume – 07:00 – 14:30 

Marijana Malović, dr.med.dent. – 26.07. – 30.07.           

                                                         – 02.08. -13.08.

zamjena 26.07.-30.07.  dr.Viktorija Migalić, a od 02.08. – 13.08. zamjena je dr.Matea Mateša, rade u smjeni dr. Marijane Malović i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00 

Viktorija Migalić, dr.med.dent. – 09.08. – 13.08.

                                                       – 16.08. –  27.08.

                                                 

– zamjena 09.08. – 13.08. dr.Matea Mateša, a od 16.08. – 27.08. zamjena je dr.Marijana Malović, a rade u smjeni dr. Viktorije Migalić i to:

 – parni datumi – 07:00 – 14:30

 – neparni datumi -13:30 – 21:00                                 

 Branka Marochini, dr.med.dent.  – 05.07. – 16.07.

                                                            – 16.08. – 27.08.

–zamjena – dr.Damir Ianković i dr.Anamarija Mlinarić Lišnjić rade u smjeni dr. Branka Marochini i to: – parne datume -13:30 – 21:00

                         – neparne datume – 07:00 – 14:30

Ivan Pavušek, dr.med.dent.- 06.08—07.08.

                                               – 31.08. – 11.09.                                 

– zamjena 26.07.- 30.07. –  dr.Branka Marochini, a od 16.08 – 27.08. zamjena je dr.Damir Ivanković, a rade:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi -13:30 – 21:00

Ema Marinič, dr.med.dent.  -09.08. – 27.08.                                

zamjena – dr.Matea Mateša radi:

 – parne datume -13:30 – 21:00

– neparne datume – 07:00 – 14:30