O b a v i j e s t 

  o 

 godišnjem odmoru u 2022.g.

 

Godišnji odmori ordinacija opće medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacija opće medicine u koncesiji:

 

Dragica Bratović, dr.med. – 04.07. – 15.07

                                               – 01.08. – 19.08.

 

zamjena Valentina Kršić, dr.med., radi u smjeni Dragice Bratović, dr.med.

                       – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                        – neparni datumi  – 13:00 – 19:00 (19:30- 20:30 kućne posjete)

Valentina Kršić, dr.med. – 18.07. – 29.07 .

                                             – 22.08. – 26.08.

zamjena Dragica Bratović, dr.med. radi u svojoj smjeni,

                        – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                        – neparni datumi  – 13:00 – 19:0 (19:30- 20:30 kućne posjete)

Drenka Prolić Alanović, dr.med. – 04.07. – 15.07.

                                                         – 11.08. – 26.08.

zamjena Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med., ( radi u smjeni Drenke Prolić Alanović, dr.med.spec.obit.med.),

                                  – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                                         – neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med. – 29.08. – 16.09.

                                                                                                                             

zamjena Drenka Prolić Alanović, dr.med.( radi u smjeni Nade Grahović, dr.med. spec. obit. med.),

       – parni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

           – neparni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. – 04.07. – 22.07.

                                                                    – 16.08. – 26.08.

– zamjena Danijela Bradarić, dr.med. (Ela Radovanović, dr.med.), ( radi u smjeni Damira Šnidarića, dr.med.spec.obit.med.),

– parni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

    – neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete) 

Danijela Bradarić , dr.med.(Ela Radovanović, dr.med.)  – 01.06. – 03.06.

                                                                                                 –  25.07. – 12.08.           

zamjena Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. , ( radi u  smjeni Ele Radovanović, dr.med.)

 – parni datumi – 13:00 – 19:30 (19:30 – 20:30 kućne posjete)

  – neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med. 04.07. – 15.07.

             – 01.08. – 12.08.

– zamjena Jasminka Hoteit,dr.med.spec.šk.med., radi u smjeni Nikoline Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med

                           – parni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

                             – neparni datumi – 07:00 – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete

Jasminka Hoteit, dr.med.spec.šk.med., – 18.07. – 29.07.

 – 15.08. – 02.09.

– zamjena Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.me., radi u  svojoj smjeni

         – parni datumi – 13:00 – 19:30(19:30 – 20:30 kućne posjete)

            – neparni datumi – 07:00  – 13:30 (13:30 – 14:30 kućne posjete)

                             Dinko Raffanelli, dr.med. – 19.09. – 30.09.                                  

– zamjena Ivana Laslavić, dr.med.,

         – radi: PONEDJELJAK: 07:00-10:00 Ordinacija OM Bosiljevo

                                             11:00-13:30 Ordinacija OM Barilović(13:30-14:30 kućne posjete)

                    UTORAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo(19:30-20:30 kućne posjete)

                    SRIJEDA: 07:00-13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

                    ČETVRTAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo (19:30-20:30 kućne posjete)

                    PETAK: 07:00 – 13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

                                                               Ivana Laslavić, dr.med.  –01.08. – 12.08.                                                                    

– zamjena Dinko Raffanelli, dr.med.

          – radi: PONEDJELJAK: 07:00-10:00 Ordinacija OM Bosiljevo

                                             11:00-13:30 Ordinacija OM Barilović(13:30-14:30 kućne posjete)

                     UTORAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo(19:30-20:30 kućne posjete)

                    SRIJEDA: 07:00-13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete)

                    ČETVRTAK: 13:00-19:30 Ordinacija OM Bosiljevo (19:30-20:30 kućne posjete)

                   PETAK: 07:00 – 13:30 Ordinacija OM Barilović (13:30-14:30 kućne posjete) 

Zvjezdana Nikolić, dr.med.  – 01.08. – 14.08.

– zamjena Zdenka Barišić Marčac,dr.med.spec.obit.med.

         -radi:PONEDJELJAK: 11:00-16:00 Ordinacija OM Netretić

                             17:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 UTORAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 SRIJEDA: 13:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 ČETVRTAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 PETAK: 07:00 – 14:30 Ordinacija OM Generalski Stol(13:30-14:30 kućne posjete)

Zdenka Barišić Marčac, dr.med.spec.obit.med. –18.07.- 31.07.

                                                                                  – 16.08. –28.08.                                                                      

zamjena Zvjezdana Nikolić, dr.med.

        -radi:PONEDJELJAK: 11:00-16:00 Ordinacija OM Netretić

                                    17:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 UTORAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 SRIJEDA: 13:00-19:30 Ordinacija OM Generalski Stol(19:30-20:30 kućne posjete)

                 ČETVRTAK: 07:00-14:30 Ordinacija OM Netretić(13:30-14:30 kućne posjete)

                 PETAK: 07:00 – 14:30 Ordinacija OM Generalski Stol(13:30-14:30 kućne posjete

Godišnji odmor pedijatrijske ordinacije dr.med.spec.ped. Barbare Golubić Božić :

 

Barbara Golubić Božić, dr.med.spec.ped. – 08.08. – 26.08.         

                                   

-08.08.-12.08.2022. zamjena dr.Božić Mrđenović Nevenka, dr.med.spec.pedijatar.

TELEFON-648-187

Ponedjeljak i srijeda:
Poslije podne: 13:00 – 20:30
Utorak i četvrtak:
Prije podne:  07:00 – 14:30
Parni petak:       07:00 – 14:30
Neparni petak:   13:00 – 20:30

PRIJE ODLASKA LIJEČNIKU NAJAVITI DOLAZAK TELEFONSKI

– zamjena 16.08.-19.08.2022.  dr. Lugarić Sunčica, dr.med.spec.ped.

TELEFON – 411 285

Ponedjeljak , srijeda i petak

Prije podne : 7:00 -14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne :13 :00 – 20:30

PRIJE ODLASKA LIJEČNIKU NAJAVITI DOLAZAK TELEFONSKI

– 22.08.-26.08.2022.zamjena dr.Maja Fiolić, dr.med.spec.ped.

TELEFON – 431 622

R A D N O  V R I J E M E:

Ponedjeljak i srijeda:
Prije podne:       07:00 – 14:30
Utorak i četvrtak:
Poslije podne:   13:00 – 20:30
Parni petak:       13:00 – 20:30
Neparni petak:   07:00 – 14:30

PRIJE ODLASKA LIJEČNIKU NAJAVITI DOLAZAK TELEFONSKI

Godišnji odmori ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacija dentalne medicine u koncesiji:

Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent  -11.07. – 29.07.                                             

– zamjena dr.Margareta Samovojska, dr.med.dent. od 11.07.- 22.07.2022.

 i dr. Danko Resanović,dr.med.dent. od 25.07.- 29.07.2022. rade u smjeni Anamarie Mlinarić Lišnjić i to : parne datume -13:30 – 21:00

                    – neparne datume – 07:00 – 14:30

Margareta Samovojska, dr.med.dent.  – 25.07. – 29.07.

                                                                   – 01.08. – 12.08.

zamjena dr.Danko Resanović, dr.med.dent.od 25.07.-29.07.

 i Anamaria Mlinarić Lišnjić od 01.08.-12.08.2022.g., rade u smjeni dr. Margareta Samovojska, dr.med.dent.  i to:

parne datume -13:30 – 21:00

– neparne datume – 07:00 – 14:30

Marijana Malović, dr.med.dent. – 13.06. – 17.06.           

                                                         – 08.08. – 26.08.

zamjena Matea Mateša, dr.med.dent. radi u smjeni dr. Marijane Malović i to:

– parni datumi – 07:00 – 14:30

– neparni datumi – 13:30 – 21:00

Maja Malnar, dr.med.dent. – 27.06. –  08.07. 

– zamjena dr. Božidar Mušura, Tadije Smičiklasa 8

– radno vrijeme ordinacije: Ponedjeljak i srijeda 13:00-20:30

                                            Utorak, četvrtak i petak 07:00-14:30

Broj telefona ordinacije : 047/615-400   

 

Tim bez nositelja (Danko Resanović, dr.med.dent.)  – 07.07. – 22.07.

                                                                                           – 01.08. – 04.08.

–zamjena – 07.07. – 15.07.-dr.Matea Mateša

                          parni datumi – 07:00 – 14:30

                          neparni datumi – 13:30 – 21:00

– zamjena – 18.07.-22.07. – dr. Margareta Samovojska

                         parne datume -13:30 – 21:00

                        neparne datume – 07:00 – 14:30

– zamjena 01.08.-04.08.- dr. Marijana Malović

                        parni datumi – 07:00 – 14:30

                         neparni datumi – 13:30 – 21:00

Ivan Pavušek, dr.med.dent.- 07.07—04.08.

– zamjena dr. Danko Resanović – radi u smjeni dr. Pavušeka u istom vremenu ordinacija

Ema Marinič, dr.med.dent.  -13.06. – 24.06

                                                 – 08.08.-26.08.                                 

zamjena 13.06.- 24.06. – dr.Margareta Samovojska,dr.med.dent. radi:

   parne datume -13:30 – 21:00

   neparne datume – 07:00 – 14:30

– zamjena 08.08.-26.08. – Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.

   parne datume -13:30 – 21:00

   neparne datume – 07:00 – 14:30

Godišnji odmor ordinacije za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Duga Resa u koncesiji:

Miroslav Furdek, dr.med.spec.gin. i opst. – 01.08.-12.08.2022.

                                                                    – 29.08.-02.09.2022.

   -zamjena Specijalistička ordinacija dr. Vesna Kljajo, dr.med.spec.gin. i opst.

     br.tel.: 047/411-274