OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE BOSILJEVO

            Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa broj: 01-149/01/2018 od 27.02.2018.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/117, UR.BR.: 534-03-1-2/2-18-03 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine , u ordinaciji opće medicine Bosiljevo  – 1 izvršitelj.

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za navedeno radno mjesto izabrana Lea Hrvat.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE/SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE DUGA RESA

     Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa broj: 01-428/06/2018 od 27.02.2018.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/457, UR.BR.: 534-03-1-1/5-18-02 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine , u ordinaciji opće medicine Duga Resa  – 1 izvršitelj.

            Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za navedeno radno mjesto izabrana Drenka Prolić Alanović.

            Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.

                                                                                               DOM ZDRAVLJA DUGA RESA