Na temelju Odluke o proglašenju EPIDEMIJE bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 12. ožujka 2020 godine Vlade Republike Hrvatske, Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije donesao je ODLUKU O ORGANIZACIJI RADA DOMOVA ZDRAVLJA, ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA NJEGU U KUĆI I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19, UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2

Odluku o organizaciji rada pročitajte ovdje