DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa

Broj:02-243/2017
Duga Resa,16.05.2017.godine

Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

Stručni prvostupnik ekonomije – VŠS ili VSS – magistar ekonomije ili stručni specijalist ekonomije – jedan izvršitelj

UVJETI:

Završen stručni studij ekonomije ili diplomski sveučilišni ili specijalistički studij ekonomije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

Životopis
Dokaz o stručnoj spremi – prelik svjedodžbe ili diplome
Preslik domovnice
Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, uz naznaku: „Prijava na natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju te poništiti natječaj.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA