Objavljuje se lista kandidata za intervju za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme u ordinaciji opće medicine Bosiljevo, koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja. Intervju će se održati dana 09.11.2016.godine u Domu zdravlja Duga Resa – polukat, u sobi ravnatelja kako slijedi:

1. SAMANTA OBAJDIN u 08,00 sati

2. SANJA MATIČIĆ u 08,15 sati

3. MATEO BANJAVČIĆ u 08,30 sati

4. DANIJELA VULJANIĆ u 08,45 sati

5. MIRJANA PAPA u 09,00 sati

6. MAJA GOJKOVIĆ u 09,15 sati

7. ANKICA KAPUSTA u 09,30 sati

Kandidati trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.