Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa u Narodnim novinama, pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici.

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog roka i odlukom Upravnog vijeća za ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa imenovana Melita Trgovčić,dipl.oec.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.