OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR

 KANDIDATA ZA RADNO MJESTO DOKTORA OPĆE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE BOSILJEVO, DOKTORA OPĆE MEDICINE U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE DUGA RESA I MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA ILI ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DUGA RESA

 

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, doktora opće medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme i medicinske sestre/tehničara ili zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa, na web stranici i pri Zavodu za zapošljavanje, a bio je otvoren u periodu od 10.02.-17.02.2023.godine .

Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedene natječaje, da je nakon provedenog natječajnog postupka za radno mjesto medicinske sestre/tehničara ili zdravstvenog djelatnika u sanitetskom prijevozu Duga Resa izabran D.T.,a  za radna mjesta doktora opće medicine u ordinacijama opće medicine Bosiljevo i Duga Resa nije bilo prijavljenih kandidata.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.